https://Legiony.genealodzy.pl/

Legiony Wojska Polskiego

Odznaczeni i polegli 1918-1920

Legiony - Indeks 23699 odznaczonych i poległych żołnierzy Wojska Polskiego 1918-1920.

Znajdź nas na Facebooku

Wyszukiwarka nazwisk

Informacje dodatkowe
1
Ciałowicz
 Jan
Zwiń/Rozwiń
2
Englisch
 Jerzy
Zwiń/Rozwiń
3
Feischer
 Zygmunt
Zwiń/Rozwiń
4
Filipowicz
 Jan Antoni
Zwiń/Rozwiń
5
Flisak
 
Zwiń/Rozwiń
6
Foszcz
 Piotr
Zwiń/Rozwiń
7
Gawron
 Jan
Zwiń/Rozwiń
8
Gawroński
 Józef
Zwiń/Rozwiń
9
Głąb
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
10
Godlewski
 Mieczysław
Zwiń/Rozwiń
11
Gorczyca
 Andrzej
Zwiń/Rozwiń
12
Kamiński
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
13
Kołodziej
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
14
Kosiński
 Jan
Zwiń/Rozwiń
15
Kruszyński
 Tadeusz
Zwiń/Rozwiń
16
Kuśnierz
 Jan
Zwiń/Rozwiń
17
Liwerczyk
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
18
Łobarzewski
 Karol
Zwiń/Rozwiń
19
Łodziński
 Tadeusz
Zwiń/Rozwiń
20
Mikusz
 
Zwiń/Rozwiń
21
Moos
 Wilhelm
Zwiń/Rozwiń
22
Pasek
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
23
Pasek
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
24
Pepłowski
 Jerzy
Zwiń/Rozwiń
25
Prystacz
 Jan
Zwiń/Rozwiń
26
Ratajczyk
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
27
Rogowski
 Józef
Zwiń/Rozwiń
28
Rybicki
 Józef
Zwiń/Rozwiń
29
Sapiecha, ksiądz
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
30
Schrotter
 Karol
Zwiń/Rozwiń
31
Skubała
 Józef
Zwiń/Rozwiń
32
Szwec
 Marian
Zwiń/Rozwiń
33
Szwetz
 Marian
Zwiń/Rozwiń
34
Świeca
 Aleksander
Zwiń/Rozwiń
35
Świerz
 
Zwiń/Rozwiń
36
Wilk
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
37
Wilusz, dr.
 Jan
Zwiń/Rozwiń
38
Wodeczka
 Józef
Zwiń/Rozwiń
39
Wojnarowicz
 
Zwiń/Rozwiń
40
Wolski
 Józef Sarjusz
Zwiń/Rozwiń
41
Wrażej, inż.
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
42
Zaniewski
 Jerzy
Zwiń/Rozwiń
43
Zieliński
 Jan
Zwiń/Rozwiń
44
Zieliński
 Józef
Zwiń/Rozwiń
45
Bakowski
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
46
Bobel
 Paweł
Zwiń/Rozwiń
47
Boruta
 Joachim
Zwiń/Rozwiń
48
Buchała
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
49
Byrski
 Piotr
Zwiń/Rozwiń
50
Drejko
 Józef
Zwiń/Rozwiń
1
 Ciałowicz
 Jan
 major
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
2
 Englisch
 Jerzy
 ppułkownik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
3
 Feischer
 Zygmunt
 ogniomistrz
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
4
 Filipowicz
 Jan Antoni
 ppułkownik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
5
 Flisak
 
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
6
 Foszcz
 Piotr
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
7
 Gawron
 Jan
 kapral
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
8
 Gawroński
 Józef
 pporucznik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
9
 Głąb
 Stanisław
 kapral
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
10
 Godlewski
 Mieczysław
 pporucznik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
11
 Gorczyca
 Andrzej
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
12
 Kamiński
 Stanisław
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
13
 Kołodziej
 Władysław
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
14
 Kosiński
 Jan
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
15
 Kruszyński
 Tadeusz
 kapitan
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
16
 Kuśnierz
 Jan
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
17
 Liwerczyk
 Franciszek
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
18
 Łobarzewski
 Karol
 ogniomistrz
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
19
 Łodziński
 Tadeusz
 pułkownik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
20
 Mikusz
 
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
21
 Moos
 Wilhelm
 pporucznik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
22
 Pasek
 Stanisław
 kapral
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
23
 Pasek
 Władysław
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
24
 Pepłowski
 Jerzy
 major
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
25
 Prystacz
 Jan
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
26
 Ratajczyk
 Wojciech
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
27
 Rogowski
 Józef
 pporucznik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
28
 Rybicki
 Józef
 ogniomistrz
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
29
 Sapiecha, ksiądz
 Stanisław
 pporucznik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
30
 Schrotter
 Karol
 ppułkownik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
31
 Skubała
 Józef
 kapral
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
32
 Szwec
 Marian
 pporucznik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
33
 Szwetz
 Marian
 pporucznik
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
34
 Świeca
 Aleksander
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
35
 Świerz
 
 kapral
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
36
 Wilk
 Franciszek
 ogniomistrz
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
37
 Wilusz, dr.
 Jan
 kapitan
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
38
 Wodeczka
 Józef
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
39
 Wojnarowicz
 
 kapral
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
40
 Wolski
 Józef Sarjusz
 kapral
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
41
 Wrażej, inż.
 Władysław
 kapitan
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
42
 Zaniewski
 Jerzy
 major
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
43
 Zieliński
 Jan
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
44
 Zieliński
 Józef
 kanonier
 5 LPAP
Zwiń/Rozwiń
45
 Bakowski
 Władysław
 podchorąży
 5 PAC
Zwiń/Rozwiń
46
 Bobel
 Paweł
 kanonier
 5 PAC
Zwiń/Rozwiń
47
 Boruta
 Joachim
 kapitan
 5 PAC
Zwiń/Rozwiń
48
 Buchała
 Stanisław
 ogniomistrz
 5 PAC
Zwiń/Rozwiń
49
 Byrski
 Piotr
 bombardier
 5 PAC
Zwiń/Rozwiń
50
 Drejko
 Józef
 kanonier
 5 PAC
Zwiń/Rozwiń
Lp.ImięNazwiskoRangaOddziałOdznaczenieZgonŹródło
1JanCiałowiczmajor5 LPAPodznaczenia VM V kl.
2JerzyEnglischppułkownik5 LPAPodznaczenia VM V kl.
3ZygmuntFeischerogniomistrz5 LPAPpoległy
4Jan AntoniFilipowiczppułkownik5 LPAPodznaczenia VM V kl.
5Flisakkanonier5 LPAPpoległy
6PiotrFoszczkanonier5 LPAPpoległy
7JanGawronkapral5 LPAPpoległy
8JózefGawrońskipporucznik5 LPAPpoległy
9StanisławGłąbkapral5 LPAPpoległy
10MieczysławGodlewskipporucznik5 LPAPpoległy
11AndrzejGorczycakanonier5 LPAPpoległy
12StanisławKamińskikanonier5 LPAPpoległy
13WładysławKołodziejkanonier5 LPAPpoległy
14JanKosińskikanonier5 LPAPpoległy
15TadeuszKruszyńskikapitan5 LPAPodznaczenia VM V kl.
16JanKuśnierzkanonier5 LPAPpoległy
17FranciszekLiwerczykkanonier5 LPAPpoległy
18KarolŁobarzewskiogniomistrz5 LPAPpoległy
19TadeuszŁodzińskipułkownik5 LPAPodznaczenia VM V kl.
20Mikuszkanonier5 LPAPpoległy
21WilhelmMoospporucznik5 LPAPpoległy
22StanisławPasekkapral5 LPAPpoległy
23WładysławPasekkanonier5 LPAPpoległy
24JerzyPepłowskimajor5 LPAPodznaczenia VM V kl.
25JanPrystaczkanonier5 LPAPpoległy
26WojciechRatajczykkanonier5 LPAPpoległy
27JózefRogowskipporucznik5 LPAPpoległy
28JózefRybickiogniomistrz5 LPAPodznaczenia VM V kl.
29StanisławSapiecha, ksiądzpporucznik5 LPAPpoległy
30KarolSchrotterppułkownik5 LPAPodznaczenia VM V kl.
31JózefSkubałakapral5 LPAPpoległy
32MarianSzwecpporucznik5 LPAPodznaczenia VM V kl.
33MarianSzwetzpporucznik5 LPAPpoległy
34AleksanderŚwiecakanonier5 LPAPpoległy
35Świerzkapral5 LPAPodznaczenia VM V kl.
36FranciszekWilkogniomistrz5 LPAPpoległy
37JanWilusz, dr.kapitan5 LPAPpoległy
38JózefWodeczkakanonier5 LPAPpoległy
39Wojnarowiczkapral5 LPAPodznaczenia VM V kl.
40Józef SarjuszWolskikapral5 LPAPpoległy
41WładysławWrażej, inż.kapitan5 LPAPodznaczenia VM V kl.
42JerzyZaniewskimajor5 LPAPodznaczenia VM V kl.
43JanZielińskikanonier5 LPAPpoległy
44JózefZielińskikanonier5 LPAPpoległy
45WładysławBakowskipodchorąży5 PACodznaczenia KW
46PawełBobelkanonier5 PACodznaczenia KW
47JoachimBorutakapitan5 PACodznaczenia KW
48StanisławBuchałaogniomistrz5 PACodznaczenia KW
49PiotrByrskibombardier5 PACodznaczenia KW
50JózefDrejkokanonier5 PACodznaczenia KW