https://Legiony.genealodzy.pl/

Legiony Wojska Polskiego

Odznaczeni i polegli 1918-1920

Legiony - Indeks 23699 odznaczonych i poległych żołnierzy Wojska Polskiego 1918-1920.

Znajdź nas na Facebooku

Wyszukiwarka nazwisk

Informacje dodatkowe
1
Krempa
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
2
Kręgulec
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
3
Krynicki
 Zdzisław
Zwiń/Rozwiń
4
Książek
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
5
Kuczewski
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
6
Kukulski
 Jan
Zwiń/Rozwiń
7
Kulczycki
 Wiktor
Zwiń/Rozwiń
8
Kurczewski
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
9
Kurdzieł
 Feliks
Zwiń/Rozwiń
10
Kurpel
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
11
Kuś
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
12
Majewski
 Emil
Zwiń/Rozwiń
13
Manecki
 Jan
Zwiń/Rozwiń
14
Maślanka
 Jan
Zwiń/Rozwiń
15
Mikank
 Józef
Zwiń/Rozwiń
16
Misiak
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
17
Młynarczyk
 Emil
Zwiń/Rozwiń
18
Mroczka
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
19
Niezgda
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
20
Nowak
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
21
Orzeł
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
22
Pando
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
23
Paśko
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
24
Paterek
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
25
Penc
 Jan
Zwiń/Rozwiń
26
Pękala
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
27
Piech
 Antoni
Zwiń/Rozwiń
28
Pietryga
 Rajnold
Zwiń/Rozwiń
29
Pietryga
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
30
Piluś
 Ignacy
Zwiń/Rozwiń
31
Piontek
 Józef
Zwiń/Rozwiń
32
Piwniczka
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
33
Pluta
 Jan
Zwiń/Rozwiń
34
Płaza
 Jan
Zwiń/Rozwiń
35
PoIański
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
36
Popczyk
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
37
Porobiński
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
38
Poschinger
 Kazimierz
Zwiń/Rozwiń
39
Późniak
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
40
Późniak
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
41
Prostyński
 Andrzej
Zwiń/Rozwiń
42
Przybyszewski
 Wiktor
Zwiń/Rozwiń
43
Pudełko
 Józef
Zwiń/Rozwiń
44
Rachanowski
 Antoni
Zwiń/Rozwiń
45
Rachwał
 Józef
Zwiń/Rozwiń
46
Radak
 Jan
Zwiń/Rozwiń
47
Radaliński
 Jan
Zwiń/Rozwiń
48
Radecki
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
49
Ranka
 Józef
Zwiń/Rozwiń
50
Ratajczyk
 Ludwik
Zwiń/Rozwiń
1
 Krempa
 Franciszek
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
2
 Kręgulec
 Stanisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
3
 Krynicki
 Zdzisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
4
 Książek
 Wojciech
 chorąży
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
5
 Kuczewski
 Władysław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
6
 Kukulski
 Jan
 sierżant
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
7
 Kulczycki
 Wiktor
 porucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
8
 Kurczewski
 Władysław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
9
 Kurdzieł
 Feliks
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
10
 Kurpel
 Stanisław
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
11
 Kuś
 Wojciech
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
12
 Majewski
 Emil
 pporucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
13
 Manecki
 Jan
 sierżant
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
14
 Maślanka
 Jan
 pporucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
15
 Mikank
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
16
 Misiak
 Stanisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
17
 Młynarczyk
 Emil
 porucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
18
 Mroczka
 Stanisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
19
 Niezgda
 Wojciech
 plutonowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
20
 Nowak
 Władysław
 kapral
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
21
 Orzeł
 Stanisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
22
 Pando
 Franciszek
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
23
 Paśko
 Stanisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
24
 Paterek
 Władysław
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
25
 Penc
 Jan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
26
 Pękala
 Wojciech
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
27
 Piech
 Antoni
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
28
 Pietryga
 Rajnold
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
29
 Pietryga
 Wojciech
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
30
 Piluś
 Ignacy
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
31
 Piontek
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
32
 Piwniczka
 Władysław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
33
 Pluta
 Jan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
34
 Płaza
 Jan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
35
 PoIański
 Wojciech
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
36
 Popczyk
 Franciszek
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
37
 Porobiński
 Stanisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
38
 Poschinger
 Kazimierz
 porucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
39
 Późniak
 Wojciech
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
40
 Późniak
 Wojciech
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
41
 Prostyński
 Andrzej
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
42
 Przybyszewski
 Wiktor
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
43
 Pudełko
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
44
 Rachanowski
 Antoni
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
45
 Rachwał
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
46
 Radak
 Jan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
47
 Radaliński
 Jan
 kapitan
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
48
 Radecki
 Franciszek
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
49
 Ranka
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
50
 Ratajczyk
 Ludwik
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
Lp.ImięNazwiskoRangaOddziałOdznaczenieZgonŹródło
1FranciszekKrempaszeregowy18 PPpoległy
2StanisławKręgulecszeregowy18 PPpoległy
3ZdzisławKrynickiszeregowy18 PPpoległy
4WojciechKsiążekchorąży18 PPodznaczenia VM V kl.
5WładysławKuczewskiszeregowy18 PPpoległy
6JanKukulskisierżant18 PPodznaczenia VM V kl.
7WiktorKulczyckiporucznik18 PPodznaczenia VM V kl.
8WładysławKurczewskiszeregowy18 PPpoległy
9FeliksKurdziełszeregowy18 PPpoległy
10StanisławKurpelst.szeregowy18 PPpoległy
11WojciechKuśszeregowy18 PPpoległy
12EmilMajewskipporucznik18 PPpoległy
13JanManeckisierżant18 PPodznaczenia VM V kl.
14JanMaślankapporucznik18 PPpoległy
15JózefMikankszeregowy18 PPpoległy
16StanisławMisiakszeregowy18 PPpoległy
17EmilMłynarczykporucznik18 PPpoległy
18StanisławMroczkaszeregowy18 PPpoległy
19WojciechNiezgdaplutonowy18 PPpoległy
20WładysławNowakkapral18 PPpoległy
21StanisławOrzełszeregowy18 PPpoległy
22FranciszekPandoszeregowy18 PPpoległy
23StanisławPaśkoszeregowy18 PPpoległy
24WładysławPaterekst.szeregowy18 PPpoległy
25JanPencszeregowy18 PPpoległy
26WojciechPękalast.szeregowy18 PPpoległy
27AntoniPiechszeregowy18 PPpoległy
28RajnoldPietrygaszeregowy18 PPpoległy
29WojciechPietrygast.szeregowy18 PPpoległy
30IgnacyPiluśst.szeregowy18 PPpoległy
31JózefPiontekszeregowy18 PPpoległy
32WładysławPiwniczkaszeregowy18 PPpoległy
33JanPlutaszeregowy18 PPpoległy
34JanPłazaszeregowy18 PPpoległy
35WojciechPoIańskiszeregowy18 PPpoległy
36FranciszekPopczykst.szeregowy18 PPpoległy
37StanisławPorobińskiszeregowy18 PPpoległy
38KazimierzPoschingerporucznik18 PPodznaczenia VM V kl.
39WojciechPóźniakst.szeregowy18 PPpoległy
40WojciechPóźniakszeregowy18 PPpoległy
41AndrzejProstyńskiszeregowy18 PPpoległy
42WiktorPrzybyszewskiszeregowy18 PPpoległy
43JózefPudełkoszeregowy18 PPpoległy
44AntoniRachanowskiszeregowy18 PPpoległy
45JózefRachwałszeregowy18 PPpoległy
46JanRadakszeregowy18 PPpoległy
47JanRadalińskikapitan18 PPodznaczenia VM V kl.
48FranciszekRadeckiszeregowy18 PPpoległy
49JózefRankaszeregowy18 PPpoległy
50LudwikRatajczykst.szeregowy18 PPpoległy