https://Legiony.genealodzy.pl/

Legiony Wojska Polskiego

Odznaczeni i polegli 1918-1920

Legiony - Indeks 23699 odznaczonych i poległych żołnierzy Wojska Polskiego 1918-1920.

Znajdź nas na Facebooku

Wyszukiwarka nazwisk

Informacje dodatkowe
1
Rachwał
 Józef
Zwiń/Rozwiń
2
Radak
 Jan
Zwiń/Rozwiń
3
Radaliński
 Jan
Zwiń/Rozwiń
4
Radecki
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
5
Ranka
 Józef
Zwiń/Rozwiń
6
Ratajczyk
 Ludwik
Zwiń/Rozwiń
7
Rewera
 Andrzej
Zwiń/Rozwiń
8
Rojek
 Feliks
Zwiń/Rozwiń
9
Rokon
 Jan
Zwiń/Rozwiń
10
Romanowski
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
11
Rzepiński
 Michał
Zwiń/Rozwiń
12
Sagan
 Jakób
Zwiń/Rozwiń
13
Saganowski
 Juljan
Zwiń/Rozwiń
14
Sarwa
 Józef
Zwiń/Rozwiń
15
Sawarzyn
 Aleksander
Zwiń/Rozwiń
16
Schab
 Jakób
Zwiń/Rozwiń
17
Schab
 Jan
Zwiń/Rozwiń
18
Sender
 Lejbuś
Zwiń/Rozwiń
19
Serafin
 Jan
Zwiń/Rozwiń
20
Siemasz
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
21
Siwak
 Ludwik
Zwiń/Rozwiń
22
Skoczylas
 Stefan
Zwiń/Rozwiń
23
Skowron
 Józef
Zwiń/Rozwiń
24
Skowron
 Szymon
Zwiń/Rozwiń
25
Słota
 Ludwik
Zwiń/Rozwiń
26
Soja
 Franciszek
Zwiń/Rozwiń
27
Sondel
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
28
Soroka
 Grzegorz
Zwiń/Rozwiń
29
Sowizdrzał
 Antoni
Zwiń/Rozwiń
30
Stafięj
 Edward
Zwiń/Rozwiń
31
Staniszewski
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
32
Staszko
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
33
Stec
 Eugeniusz
Zwiń/Rozwiń
34
Stojak
 Marcin
Zwiń/Rozwiń
35
Studnicki
 Jan
Zwiń/Rozwiń
36
Sucioł
 Jan
Zwiń/Rozwiń
37
Sudoł
 Jakób
Zwiń/Rozwiń
38
Szacowny
 Seweryn
Zwiń/Rozwiń
39
Szajna
 Krotl
Zwiń/Rozwiń
40
Szanoczy
 Hieronim
Zwiń/Rozwiń
41
SzeIiga
 Władysław
Zwiń/Rozwiń
42
Szerszeń
 Jan
Zwiń/Rozwiń
43
Szlanelski
 Michał
Zwiń/Rozwiń
44
Szmyd
 Henryk
Zwiń/Rozwiń
45
Szmyd
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
46
Sznajber
 Jan
Zwiń/Rozwiń
47
Sznolej
 Leopold
Zwiń/Rozwiń
48
Szpitalny
 Wojciech
Zwiń/Rozwiń
49
Sztando
 Stanisław
Zwiń/Rozwiń
50
Szubo
 Józef
Zwiń/Rozwiń
1
 Rachwał
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
2
 Radak
 Jan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
3
 Radaliński
 Jan
 kapitan
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
4
 Radecki
 Franciszek
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
5
 Ranka
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
6
 Ratajczyk
 Ludwik
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
7
 Rewera
 Andrzej
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
8
 Rojek
 Feliks
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
9
 Rokon
 Jan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
10
 Romanowski
 Franciszek
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
11
 Rzepiński
 Michał
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
12
 Sagan
 Jakób
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
13
 Saganowski
 Juljan
 kapitan
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
14
 Sarwa
 Józef
 pporucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
15
 Sawarzyn
 Aleksander
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
16
 Schab
 Jakób
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
17
 Schab
 Jan
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
18
 Sender
 Lejbuś
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
19
 Serafin
 Jan
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
20
 Siemasz
 Franciszek
 porucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
21
 Siwak
 Ludwik
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
22
 Skoczylas
 Stefan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
23
 Skowron
 Józef
 pporucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
24
 Skowron
 Szymon
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
25
 Słota
 Ludwik
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
26
 Soja
 Franciszek
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
27
 Sondel
 Stanisław
 kapral
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
28
 Soroka
 Grzegorz
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
29
 Sowizdrzał
 Antoni
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
30
 Stafięj
 Edward
 pporucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
31
 Staniszewski
 Stanisław
 kapral
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
32
 Staszko
 Stanisław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
33
 Stec
 Eugeniusz
 porucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
34
 Stojak
 Marcin
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
35
 Studnicki
 Jan
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
36
 Sucioł
 Jan
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
37
 Sudoł
 Jakób
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
38
 Szacowny
 Seweryn
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
39
 Szajna
 Krotl
 plutonowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
40
 Szanoczy
 Hieronim
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
41
 SzeIiga
 Władysław
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
42
 Szerszeń
 Jan
 sierżant
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
43
 Szlanelski
 Michał
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
44
 Szmyd
 Henryk
 pporucznik
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
45
 Szmyd
 Stanisław
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
46
 Sznajber
 Jan
 plutonowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
47
 Sznolej
 Leopold
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
48
 Szpitalny
 Wojciech
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
49
 Sztando
 Stanisław
 st.szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
50
 Szubo
 Józef
 szeregowy
 18 PP
Zwiń/Rozwiń
Lp.ImięNazwiskoRangaOddziałOdznaczenieZgonŹródło
1JózefRachwałszeregowy18 PPpoległy
2JanRadakszeregowy18 PPpoległy
3JanRadalińskikapitan18 PPodznaczenia VM V kl.
4FranciszekRadeckiszeregowy18 PPpoległy
5JózefRankaszeregowy18 PPpoległy
6LudwikRatajczykst.szeregowy18 PPpoległy
7AndrzejRewerast.szeregowy18 PPpoległy
8FeliksRojekst.szeregowy18 PPpoległy
9JanRokonszeregowy18 PPpoległy
10FranciszekRomanowskist.szeregowy18 PPpoległy
11MichałRzepińskist.szeregowy18 PPpoległy
12JakóbSaganszeregowy18 PPpoległy
13JuljanSaganowskikapitan18 PPodznaczenia VM V kl.
14JózefSarwapporucznik18 PPodznaczenia VM V kl.
15AleksanderSawarzynszeregowy18 PPpoległy
16JakóbSchabst.szeregowy18 PPpoległy
17JanSchabst.szeregowy18 PPpoległy
18LejbuśSenderszeregowy18 PPpoległy
19JanSerafinst.szeregowy18 PPpoległy
20FranciszekSiemaszporucznik18 PPodznaczenia VM V kl.
21LudwikSiwakszeregowy18 PPpoległy
22StefanSkoczylasszeregowy18 PPpoległy
23JózefSkowronpporucznik18 PPodznaczenia VM V kl.
24SzymonSkowronszeregowy18 PPpoległy
25LudwikSłotaszeregowy18 PPpoległy
26FranciszekSojaszeregowy18 PPpoległy
27StanisławSondelkapral18 PPodznaczenia VM V kl.
28GrzegorzSorokaszeregowy18 PPpoległy
29AntoniSowizdrzałszeregowy18 PPpoległy
30EdwardStafięjpporucznik18 PPpoległy
31StanisławStaniszewskikapral18 PPpoległy
32StanisławStaszkoszeregowy18 PPpoległy
33EugeniuszStecporucznik18 PPpoległy
34MarcinStojakszeregowy18 PPpoległy
35JanStudnickist.szeregowy18 PPpoległy
36JanSuciołszeregowy18 PPpoległy
37JakóbSudołszeregowy18 PPpoległy
38SewerynSzacownyst.szeregowy18 PPpoległy
39KrotlSzajnaplutonowy18 PPodznaczenia VM V kl.
40HieronimSzanoczyst.szeregowy18 PPpoległy
41WładysławSzeIigaszeregowy18 PPpoległy
42JanSzerszeńsierżant18 PPpoległy
43MichałSzlanelskiszeregowy18 PPpoległy
44HenrykSzmydpporucznik18 PPodznaczenia VM V kl.
45StanisławSzmydst.szeregowy18 PPpoległy
46JanSznajberplutonowy18 PPodznaczenia VM V kl.
47LeopoldSznolejst.szeregowy18 PPpoległy
48WojciechSzpitalnyst.szeregowy18 PPpoległy
49StanisławSztandost.szeregowy18 PPpoległy
50JózefSzuboszeregowy18 PPpoległy